SELECT * FROM konfeksiyon WHERE mod_rewrite_kimlik='uma-05-tek-igne-tek-kivirma-biye-aparati'

UMA-05 TEK İĞNE TEK KIVIRMA BİYE APARATI

UMA-05 TEK İĞNE TEK KIVIRMA BİYE APARATI


uma-05 tek iğne tek kıvırma biye aparatı

Konfeksiyon ait diğer ürünler

UMA-13 KLORAT BİYE ÇİFT KIVIRMA APARATI

UMA-169 KENAR KIVIRMA APARATI (ETEK VE ÖN PAT APARATI)

UMA-06 BİYE TEK KIVIRMA APARATI (YAKA VE KOL KAPAMA)

UMA-11 BİYE ÇİFT KIVIRMA APARATI (YAKA VE KOL KAPAMA)

UMA-227 EKSTRAFOR APARATI (BEDEN VE KOL ÜZERİNE ŞERİT TAKMA)