SELECT * FROM konfeksiyon WHERE mod_rewrite_kimlik='uma-110-kd-ince-kumas-kemer-aparati'

UMA-110-KD İNCE KUMAŞ KEMER APARATI

UMA-110-KD KADİFE KEMER APARATI (KADİFE İÇİN KEMER BANDI KAPAMA)


Kadife İçin Kemer Bandı Kapama Aparatı

Konfeksiyon ait diğer ürünler

UMA-13 KLORAT BİYE ÇİFT KIVIRMA APARATI

UMA-169 KENAR KIVIRMA APARATI (ETEK VE ÖN PAT APARATI)

UMA-06 BİYE TEK KIVIRMA APARATI (YAKA VE KOL KAPAMA)

UMA-11 BİYE ÇİFT KIVIRMA APARATI (YAKA VE KOL KAPAMA)

UMA-227 EKSTRAFOR APARATI (BEDEN VE KOL ÜZERİNE ŞERİT TAKMA)