SELECT * FROM konfeksiyon WHERE mod_rewrite_kimlik='uma-115-kanvas-kemer-aparati-(kemer-bandi-kapama)'

UMA-115 KANVAS KEMER APARATI (KEMER BANDI KAPAMA)

UMA-115 KANVAS KEMER APARATI (KEMER BANDI KAPAMA)


 Kanvas Kemer Bandı Kapama Aparatı

Konfeksiyon ait diğer ürünler

UMA-13 KLORAT BİYE ÇİFT KIVIRMA APARATI

UMA-169 KENAR KIVIRMA APARATI (ETEK VE ÖN PAT APARATI)

UMA-06 BİYE TEK KIVIRMA APARATI (YAKA VE KOL KAPAMA)

UMA-11 BİYE ÇİFT KIVIRMA APARATI (YAKA VE KOL KAPAMA)

UMA-227 EKSTRAFOR APARATI (BEDEN VE KOL ÜZERİNE ŞERİT TAKMA)