SELECT * FROM konfeksiyon WHERE mod_rewrite_kimlik='uma-117-a-ayarli-astari-kemere-takma-aparati'

UMA-117-A AYARLI ASTARI KEMERE TAKMA APARATI

UMA-117-A AYARLI ASTARI KEMERE TAKMA APARATI


Uma-117-A ASTARI KEMERE TAKMA APARATI

Konfeksiyon ait diğer ürünler

UMA-13 KLORAT BİYE ÇİFT KIVIRMA APARATI

UMA-169 KENAR KIVIRMA APARATI (ETEK VE ÖN PAT APARATI)

UMA-06 BİYE TEK KIVIRMA APARATI (YAKA VE KOL KAPAMA)

UMA-11 BİYE ÇİFT KIVIRMA APARATI (YAKA VE KOL KAPAMA)

UMA-227 EKSTRAFOR APARATI (BEDEN VE KOL ÜZERİNE ŞERİT TAKMA)