SELECT * FROM konfeksiyon WHERE mod_rewrite_kimlik='uma-179-etek-katlama-aparati-(tam-kenar-kivirma-aparati)'

UMA-179 ETEK KATLAMA APARATI (TAM KENAR KIVIRMA APARATI)

UMA-179 ETEK KATLAMA APARATI


etek katlama aparası, Uma-179 Aparat

Konfeksiyon ait diğer ürünler

UMA-13 KLORAT BİYE ÇİFT KIVIRMA APARATI

UMA-169 KENAR KIVIRMA APARATI (ETEK VE ÖN PAT APARATI)

UMA-06 BİYE TEK KIVIRMA APARATI (YAKA VE KOL KAPAMA)

UMA-11 BİYE ÇİFT KIVIRMA APARATI (YAKA VE KOL KAPAMA)

UMA-227 EKSTRAFOR APARATI (BEDEN VE KOL ÜZERİNE ŞERİT TAKMA)