SELECT * FROM konfeksiyon WHERE mod_rewrite_kimlik='uma-187-b-kol-ustu-vurma-bos-apara-seti'

UMA-187-B KOL ÜSTÜ VURMA BOS APARA SETİ

UMA-187-B KOL ÜSTÜ VURMA BOS APARA SETİ


Uma-187-B KOL ÜSTÜ VURMA BOS APARA

Konfeksiyon ait diğer ürünler

UMA-13 KLORAT BİYE ÇİFT KIVIRMA APARATI

UMA-169 KENAR KIVIRMA APARATI (ETEK VE ÖN PAT APARATI)

UMA-06 BİYE TEK KIVIRMA APARATI (YAKA VE KOL KAPAMA)

UMA-11 BİYE ÇİFT KIVIRMA APARATI (YAKA VE KOL KAPAMA)

UMA-227 EKSTRAFOR APARATI (BEDEN VE KOL ÜZERİNE ŞERİT TAKMA)