SELECT * FROM konfeksiyon WHERE mod_rewrite_kimlik='uma-192-roba-aparati-(havali-roba-takma)'

UMA-192 ROBA APARATI (HAVALI ROBA TAKMA)

UMA-192 ROBA APARATI (HAVALI ROBA TAKMA)


Havalı Roba Takma Aparatı

Konfeksiyon ait diğer ürünler

UMA-13 KLORAT BİYE ÇİFT KIVIRMA APARATI

UMA-169 KENAR KIVIRMA APARATI (ETEK VE ÖN PAT APARATI)

UMA-06 BİYE TEK KIVIRMA APARATI (YAKA VE KOL KAPAMA)

UMA-11 BİYE ÇİFT KIVIRMA APARATI (YAKA VE KOL KAPAMA)

UMA-227 EKSTRAFOR APARATI (BEDEN VE KOL ÜZERİNE ŞERİT TAKMA)