SELECT * FROM konfeksiyon WHERE mod_rewrite_kimlik='uma-216-serit-ikiye-katlama-aparati-(kol-ve-yaka-seridi-takma)'

UMA-216 ŞERİT İKİYE KATLAMA APARATI (KOL VE YAKA ŞERİDİ TAKMA)

<p align="center"><strong>UMA-216 ŞERİT İKİYE KATLAMA APARATI (KOL VE YAKA ŞERİDİ TAKMA)</strong></p> <br /> <div align="center"><img height="299" alt="Kol Ve Yaka Şeridi Takma" src="http://www.igneiplikburada.com/skins/shared/images/library/apara/uma-216-serit-ikiye-katlama-aparati.jpg" width="700" border="0" /></div>

Konfeksiyon ait diğer ürünler

UMA-13 KLORAT BİYE ÇİFT KIVIRMA APARATI

UMA-169 KENAR KIVIRMA APARATI (ETEK VE ÖN PAT APARATI)

UMA-06 BİYE TEK KIVIRMA APARATI (YAKA VE KOL KAPAMA)

UMA-11 BİYE ÇİFT KIVIRMA APARATI (YAKA VE KOL KAPAMA)

UMA-227 EKSTRAFOR APARATI (BEDEN VE KOL ÜZERİNE ŞERİT TAKMA)