SELECT * FROM konfeksiyon WHERE mod_rewrite_kimlik='uma-24-arabiye-uclu-serit-aparati-(spor-giysi-pantolon-sus-seridi-takma)'

UMA-24 ARABİYE ÜÇLÜ ŞERİT APARATI (SPOR GİYSİ PANTOLON SÜS ŞERİDİ TAKMA)

<p align="center"><strong>UMA-24 ARABİYE ÜÇLÜ ŞERİT APARATI (SPOR GİYSİ PANTOLON SÜS ŞERİDİ TAKMA)</strong></p> <br /> <p align="center"><img height="300" alt="Spor Giysi Kol Ve Pantolon Süs Şeridi Takma" src="/skins/shared/images/library/apara/uma-24-arabiye-uclu-serit-aparati.jpg" width="700" border="0" /></p>

Konfeksiyon ait diğer ürünler

UMA-13 KLORAT BİYE ÇİFT KIVIRMA APARATI

UMA-169 KENAR KIVIRMA APARATI (ETEK VE ÖN PAT APARATI)

UMA-06 BİYE TEK KIVIRMA APARATI (YAKA VE KOL KAPAMA)

UMA-11 BİYE ÇİFT KIVIRMA APARATI (YAKA VE KOL KAPAMA)

UMA-227 EKSTRAFOR APARATI (BEDEN VE KOL ÜZERİNE ŞERİT TAKMA)