SELECT * FROM konfeksiyon WHERE mod_rewrite_kimlik='uma-355-tk-tel-yayli-cima-ayagi-kisa'

UMA-355-TK TEL YAYLI ÇİMA AYAĞI KISA

UMA-355-TK TEL YAYLI ÇİMA AYAĞI KISA


UMA-355 T TEL YAYLI ÇİMA AYAĞI KISA

Konfeksiyon ait diğer ürünler

UMA-13 KLORAT BİYE ÇİFT KIVIRMA APARATI

UMA-169 KENAR KIVIRMA APARATI (ETEK VE ÖN PAT APARATI)

UMA-06 BİYE TEK KIVIRMA APARATI (YAKA VE KOL KAPAMA)

UMA-11 BİYE ÇİFT KIVIRMA APARATI (YAKA VE KOL KAPAMA)

UMA-227 EKSTRAFOR APARATI (BEDEN VE KOL ÜZERİNE ŞERİT TAKMA)