SELECT * FROM konfeksiyon WHERE mod_rewrite_kimlik='uma-111-tek-kivirma-kemer-aparati-(kemer-bandi-kapama-alti-acik)'

UMA-111 TEK KIVIRMA KEMER APARATI (KEMER BANDI KAPAMA ALTI ACIK)

UMA-111 TEK KIVIRMA KEMER APARATI (KEMER BANDI KAPAMA ALTI ACIK)


Konfeksiyon ait diğer ürünler

UMA-13 KLORAT BİYE ÇİFT KIVIRMA APARATI

UMA-169 KENAR KIVIRMA APARATI (ETEK VE ÖN PAT APARATI)

UMA-06 BİYE TEK KIVIRMA APARATI (YAKA VE KOL KAPAMA)

UMA-11 BİYE ÇİFT KIVIRMA APARATI (YAKA VE KOL KAPAMA)

UMA-227 EKSTRAFOR APARATI (BEDEN VE KOL ÜZERİNE ŞERİT TAKMA)